Zopowy – 22.05.2022 r.

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela

    wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej

    Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego

    Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2. We wtorek w ramach Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące będziemy prosili

    o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także o to,

    aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia.

    Udamy się do krzyża misyjnego.

3. W kolejnych majowych dniach pragniemy na majowych nabożeństwach wypraszać

    wstawiennictwa Matki Bożej w naszych codziennych potrzebach.     

4. W piątek rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

   Pragniemy w ten sposób prosić Ducha Świętego o Jego dary i moce Boże do owocnego

    przeżycia Misji parafialnych, które rozpoczniemy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

    05 czerwca. Misjom będzie przewodniczył Ojciec Gwardian głubczyckiego klasztoru

    Ojców Franciszkanów, Ojciec Eliasz.

5. W przyszłą niedzielę uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego nasze ofiary będą

    przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach jałmużny postnej z całego roku,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Szymuś i Główka [za 2 tyg.].

8. W miesiącu maju i czerwcu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                „Nie bój się więc przyszłości, ponieważ Bóg jest z tobą

                                            i jest najwierniejszy”.

                                                                           św. Ojciec Pio

                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone