Zopowy – 01.01.2023 r.

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 stajemy obok Maryi, prosząc

    Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata,

    szczególnie o pokój dla Ukrainy. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie.

    Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach.

    Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia –

    Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało 

    i nadal się nie dzieje.

2. Pierwszy czwartek stycznia.

    – godz.17.30: Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji powołań

                          do służby Bożej w Kościele.

3. W piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem

    Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras

    i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie

    z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery

    imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry

    Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił

    nasz dom: „Christus mantionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów

    posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego

    świadectwa żądają i na nie oczekują.

   Będzie poświęcenie kadzidła, kredy i wody. Ofiary będą przeznaczone na Misje.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy

    liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące

    potrzeby kościoła i parafii.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Gumiennych [za 2 tyg.].

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

                       „Eucharystia to moja autostrada do nieba.

Jeśli człowiek żyje Eucharystią każdego dnia, zmierza prosto do raju”.

                                                                                                     bł. Carlo Acutis

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone