Zubrzyce – 08.01.2023 r.

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także

    gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego.

    Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak

    w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania

    Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio

    wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie:

    „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który

    jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni,

    komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego

    dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.

    Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem

    podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go

    coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem

    będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi

    na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe,

    prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością

    i obojętnością.

    Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować 

    za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności 

    za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą

    wiarą.

    W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście godna

    jest zachwytu?

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na

    potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny [10 zł], Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, za życzliwe

                              przyjęcie kolędników w Trzech Króli i za złożone ofiary,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Bendarczuk i Surmiński [za 2 tyg.].

6. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej

    radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

    Porządek:

    – Poniedziałek – od godz.15.00: ul. Długa nr 29, 50, 31, 52, 56, 60, 62, 64, 66a.

    – Wtorek – od godz.15.00: ul. Długa nr 72, 78a, 41/1, 41/3, 41/4, 49, 86, 88.

    – Środa – od godz.15.00: ul. Ciermięcicka od nr 2a i Kwiatowa.

    – Czwartek – od godz.15.00: ul. Sportowa i Słoneczna nr 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21.

    – Piątek – od godz.15.00: ul. Słoneczna nr 8, 10a, 29, 29a, 31,

                                             ul. Pogodna nr 3, 4, 2, 18.

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

                    „Należy spowiadać się często, gdyż dusza ludzka

                                    jest bardzo skomplikowana”.

                                                                                      bł. Carlo Acutis

                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone