Zopowy – 05.02.2023 r.

1. Dzisiaj gromadząc się przy stole Eucharystii pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani

    cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez

    Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się

    ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie

     Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest

    ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. W sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes łączymy z obchodami

    Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy

    wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych,

    dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny

    świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Zapraszamy na Mszę Świętą

    z błogosławieństwem lurdzkim. Pomóżmy chorym, niepełnosprawnym, seniorom

    w dotarciu na Mszę Świętą.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za ofiary

                              kolędowe, za poświąteczne przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Łoś i Nowak [za 2 tyg.]

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

Metą naszego życia musi być to, co nieskończone, a nie to co skończone

    Jeśli nasze serce będzie należało do Boga, wówczas nieskończoność

                                                będzie należeć do nas”.

                                                                                                        bł. Carlo Acutis

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone