Zubrzyce – 12.02.2023 r.

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania

    i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie

    brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi

    przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni,

    które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność

    wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego,

    zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których

    On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

    Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem!

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej

    na potrzeby kościoła i parafii, a przed kościołem jako pomoc osobom poszkodowanym

    w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można nabyć następujące książki: „Wszystko

                  o męce Chrystusa Pana”, „Wszystko o Wielkanocy”, Wszystko o spowiedzi” po 5 zł.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, za ofiary kolędowe.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Surmiński i Bednarczuk.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

       „Nawrócenie to nic innego, jak uniesienie wzroku z dołu ku górze –

                                 to proste poruszenie oczu wystarcza”.

                                                                                                     bł. Carlo Acutis

                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone