Zubrzyce – 05.03.2023 r.

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc,

    abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza

    przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty.

    Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego

    bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz.11.15

    rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Zapraszamy i zachęcamy

    do udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości

    pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.

    Nie będzie rekolekcji wielkopostnych, ponieważ będzie odnowienie Misji świętych.

2. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw,

    Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami i ofiarami składanymi przed

    kościołem obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę

    Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi.

3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze

    swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako

    wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia,

    powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów

    alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa,

    rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest

    czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy

    rozrywkowe. Kochani rodzice i wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie

    na swoje dzieci. To na was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także

    w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

4. W poniedziałek zapraszamy na Mszę święta i spotkanie młodych z kl.VI, VII, VIII

    przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, za ofiary

                              składane przed kościołem jako pomoc misjonarzom

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Kondracki i Głogowski [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Główka, Kozakiewicz,

      Gawłowski, Gawłowski, Gawłowski, Ostarek, Lechun,Tracz, Gawłowska, Kondracka.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

             

      „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie”.

                                                                                            bł. Carlo Acutis

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone