Zopowy – 26.02.2023 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy

    Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji

    słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją

    do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę

    nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do

    wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili

    modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.

    Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół

    nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy

    obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie, którego tak

    bardzo wszyscy potrzebujemy”.

2. Pragniemy włączyć się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę

    osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych:

    w piątki odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Mszy św. Gorzkie żale.

    Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się

    do tych rozważań Męki Pana Jezu. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także

    o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Pierwszy czwartek – pragniemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa i prosić o

    nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej.

4. Pierwsza sobota – poprzez Niepokalane Serce Matki Bożej pragniemy wynagradzać

    za grzechy świata. Odwiedziny chorych.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na Seminarium i instytucje

    diecezjalne, a przed kościołem będziemy mogli wesprzeć naszymi ofiarami dzieło

    pomocy „Ad Gentes” jako pomoc misjonarzom, którzy na terenach misyjnych budują

    Kościół Chrystusowy. Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

6. Z prasy: Gość Niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, za ofiary

                               składane przed kościołem jako pomoc Ukrainie.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Mrowiec i Sobolewski.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Hadamek, Nawara,

      Zygmunt, Banaś, Dubiel, Kidziak, Piczak, Smoleń, Uchyła, Biśta, Rasiewicz, Smoleń,

      Andrusiak.

                        „Być zawsze blisko Jezusa, to jest mój plan na życie”.

                                                                                                 bł. Carlo Acutis

                                                            Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone