Zubrzyce – 26.02.2023 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy

    Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji

    słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją

    do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę

    nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do

    wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili

    modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.

    Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół

    nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy

    obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie, którego tak

    bardzo wszyscy potrzebujemy”.

2. Pragniemy włączyć się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę

    osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych:

    w piątki odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz.11.15 Gorzkie żale.

    Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się

    do tych rozważań Męki Pana Jezu. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także

    o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Pierwszy piątek marca. Będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za

    lekceważenie daru miłosierdzia Bożego. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie

    i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.

    Rano odwiedziny chorych. Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na Seminarium i instytucje

    diecezjalne, a przed kościołem będziemy mogli wesprzeć naszymi ofiarami dzieło

    pomocy „Ad Gentes” jako pomoc misjonarzom, którzy na terenach misyjnych budują

    Kościół Chrystusowy.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, za ofiary

                              składane przed kościołem jako pomoc Ukrainie.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Millan i Radosz.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Główka, Kozakiewicz,

      Gawłowski, Gawłowski, Gawłowski, Ostarek, Lechun,Tracz, Gawłowska, Kondracka.

                        „Być zawsze blisko Jezusa, to jest mój plan na życie”.

                                                                                                     bł. Carlo Acutis

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone