Zopowy – 26.03.2023 r.

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu

    liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty,

    skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz

    Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele są zasłonięte krzyże.

    Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd zachęcamy do udziału w nabożeństwach

    Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

2. Zachęcamy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero

    serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Jest ku temu dobra

    okazja, zawsze pół godziny przed Mszą świętą.

3. W sobotę jesteśmy zaproszeni na Marsz Pamięci w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

    który rozpocznie się o godz. 8.50 przy pomniku św. Jana Pawła II w Głubczycach.

    Zachęcamy do podjęcia tego zaproszenia.

4. W przyszłą niedzielę Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową liturgia wprowadzi nas

    w ostatni etap czasu Wielkiego Post. Podczas liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe,

    które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego 

    do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. To pobłogosławienie odbędzie się

    przy krzyżu misyjnym.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Tyburczy i Fedorowicz.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Hadamek, Nawara,

      Zygmunt, Banaś, Dubiel, Kidziak, Piczak, Smoleń, Uchyła, Biśta, Rasiewicz, Smoleń,

      Andrusiak.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

        „Krytykowanie Kościoła oznacza krytykowanie samych siebie!

                  Kościół jest szafarzem skarbów naszego zbawienia”.

                                                                                            bł. Carlo Acutis

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone