Zubrzyce – 02.04.2023 r.

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. 

    Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się

    jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał:

    „Na krzyż z Nim”! prośmy o łaskę dobrej spowiedzi świętej, abyśmy przeżyli prawdziwą

    radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Pan.

    Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą świętą.

2. W dzisiejszą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18. rocznica śmierci Świętego Jana

    Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.

    On przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się

    całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć wobec innych o własnej wierze. Starajmy się go

    w tym naśladować!

3. Trzy święte dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota

     niech będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne przez czynny

     udział w bogatej liturgii tego czasu.

4. W Wielki Czwartek celebrowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00,

    na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie

    Najświętszego Sakramentu do ołtarza-ciemnicy i adoracja.

5. W Wielki Piątek celebrowana będzie Liturgia ku czci Męki Pańskiej o godz.18.00,

    po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja.

    Obowiązuje post ścisły.

6. W Wielką Sobotę skupiamy się przy Bożym Grobie na Adoracji.

     – godz.14.00 będzie poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

     – godz. 18.00 rozpocznie się celebracja Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, na którą

                              przynosimy świece.

 7. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy celebracją Rezurekcji o godz.6.00.

     Parafialną Radę Duszpasterską prosimy o podjęcie baldachimu oraz krzyża i figury

     Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

8. Z prasy: Gość Niedzielny.

9. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Konrad i Głogiewicz [za 3 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Główka, Kozakiewicz,

       Gawłowski, Gawłowski, Gawłowski, Ostarek, Lechun,Tracz, Gawłowska, Kondracka.

    Nie będzie zmiany tajemnic Żywego Różańca.

    W poniedziałek odwiedziny chorych, których proszę zgłosić.

           „Jedyną rzeczą, której naprawdę musimy się bać, jest grzech”.

                                                                                            bł. Carlo Acutis

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone