Zopowy – 16.04.2023 r.

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej

    przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać.

    Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!?

    Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić

    i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który

    cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto

    w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku

    w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga

    świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!. … Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

    Pamiętać o tym pragniemy szczególnie w najbliższym Tygodniu Miłosierdzia.

   O godz.15.00 zapraszamy do Zubrzyc na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. We środę zapraszamy do Zubrzyc na Mszę św. i spotkanie młodych z kl.VI, VII i VIII.

    W piątek zapraszamy na godz.16.30 do kościoła w Zopowych dzieci przygotowujące się

   do Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz rodziców.

3. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Niedzielę Biblijną.

    Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Biblijny.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii

    a przed kościołem na budujący się kościół św. Jana Pawła II w Opolu.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na Caritas naszej Diecezji,

                              za poświąteczne przygotowanie kościoła.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Konrad i Głogiewicz.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

   zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

   Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

   Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

              „Jaki jest pożytek człowieka z wygrania tysiąca bitew,

                       jeśli nie jest w stanie wygrać samego siebie?”.

                                                                                        bł. Carlo Acutis

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone