Zubrzyce – 23.04.2023 r.

1. Trzecia niedziela Wielkanocy obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna

    następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana

    do każdego wierzącego, ponieważ Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu

   przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza będącego obrazem samego Boga.

   Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się

   Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza

   to zawarte w Ewangeliach.

2. W poniedziałek przypada uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika,

    patrona Polski. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez

    posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami.

    Ale z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania

    Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha

    nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera.

    Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.

3. We wtorek, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień

    Modlitwy o urodzaje, o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory.

    Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

    U nas uczynimy to we środę udając się do krzyża misyjnego.

4. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania

    Kapłańskie i Zakonne.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, przed kościołem na budujący się kościół św. Jana Pawła II

                              w Opolu.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Konrad i Głogiewicz.

   – do skoszenia trawy zapraszamy: Lenartowicz J. i Główka Cz.

    „Prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa jest ten, kto we wszystkim

                          stara się Go naśladować i pełnić wolę Bożą”.

                                                                                              bł. Carlo Acutis

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone