Zopowy – 23.04.2023 r.

1. Trzecia niedziela Wielkanocy obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna

    następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana

    do każdego wierzącego, ponieważ Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu

   przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza będącego obrazem samego Boga.

   Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się

   Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to zawarte

   w Ewangeliach.

2. We wtorek, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień

    Modlitwy o urodzaje, o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory.

    Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

    Udamy się do krzyża misyjnego.

3. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania

    Kapłańskie i Zakonne.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, przed kościołem na budujący się kościół św. Jana Pawła II

                              w Opolu, za przygotowanie kościoła.

   – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Ptak i Wolmerg [za 2.tyg.], pamiętamy

                                                                       o podlewaniu kwiatów.

   „Prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa jest ten, kto we wszystkim

                         stara się Go naśladować i pełnić wolę Bożą”.

                                                                                     bł. Carlo Acutis

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone