Zopowy – 11.06.2023 r.

1. Przeżywamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana

    Jezusa dlatego w pozostałe czwartki tego miesiąca Pan Jezus zaprasza nas pół

    godziny przed Mszą świętą na adorację Pana Jezusa obecnego w Najświętszym

    Sakramencie, którą będziemy kończyć odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca

    Pana Jezusa. Podejmijmy to zaproszenie z radością, z potrzeby serca i z wdzięcznością.

2. Trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała. We wtorek i czwartek pragniemy podjąć po Mszy

    świętej procesję wokół kościoła z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

    W czwartek na zakończenie procesji będzie poświęcenie wianków.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej 

    na potrzeby kościoła i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Wydział

    Teologiczny w Opolu.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Lipiński [za 2 tyg.].

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

              „Jego łagodne spojrzenie, mimo wewnętrznego dramatu,

                  wiele nas nauczyło: życie, czy to krótkie, czy długie,

                         trzeba intensywnie przeżywać dla siebie,

                              ale przede wszystkim dla innych”.

                                                                        lekarze, którzy walczyli o życie bł Carla

                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone