Zubrzyce – 18.06.2023 r.

1. Trwa miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

    dlatego w kolejny piątek Pan Jezus zaprasza nas pół godziny przed Mszą świętą

    na adorację Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którą będziemy

    kończyć odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pragniemy

    wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki

    w wierze, dziękować za miłosierdzie Boże i prosić o wytchnienie oraz pociechę

    w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem

    zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Boga i bliźniego.

2. W piątek, będziemy obchodzili Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich

    ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki

    w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi

    zapraszamy na adorację i Msze Świętą.

3. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom,

    młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze

    zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić,

    ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie

    tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie

   czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji

   sił, ale także duchowego wzrostu.

    U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji,

    a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte.

    Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

    Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową dziękując Bożej

    Opatrzności za wszelkie dobro otrzymane poprzez wstawiennictwo naszych Patronów

    Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Suma odpustowa o godz.12.00.

    Zapraszamy Parafialną Radę duszpasterską o podjęcie baldachimu.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii, za ofiary składane

                              przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania uroczystości odpustowej zapraszamy: rodz. z ul. Sportowej,

      Słonecznej, Pogodnej, Mostowej i Ogrodowej.

      Zebranie: niedziela przy kapliczce koło rodz. Broszko o godz.20.00.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Broszko i Szymański.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

   Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

               „Jego łagodne spojrzenie, mimo wewnętrznego dramatu,

                    wiele nas nauczyło: życie, czy to krótkie, czy długie,

                             trzeba intensywnie przeżywać dla siebie,

                                  ale przede wszystkim dla innych..”.

                                                                                     lekarze, którzy walczyli o życie bł Carla

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone