Zopowy – 18.06.2023 r.

1. Trwa miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

     dlatego w kolejny czwartek Pan Jezus zaprasza nas pół godziny przed Mszą świętą

     na adorację Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którą będziemy

     kończyć odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pragniemy

     wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki

     w wierze, dziękować za miłosierdzie Boże i prosić o wytchnienie oraz pociechę

     w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem

     zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Boga i bliźniego.

2. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom,

     młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze

     zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić,

     ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie

    tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie

     czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas naszego wypoczynku, regeneracji

     sił, ale także duchowego wzrostu.

     U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji,

     a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte.

    Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

    Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w Zubrzycach uroczystość odpustową ku

     czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Suma odpustowa o godz.12.00. Zapraszamy.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii, za ofiary składane

                              przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Balon i Minartowicz [za 2 tyg.]

                                                                       pamiętamy o podlewaniu kwiatów.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

     zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

     naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                 Jego łagodne spojrzenie, mimo wewnętrznego dramatu,

                      wiele nas nauczyło: życie, czy to krótkie, czy długie,

                               trzeba intensywnie przeżywać dla siebie,

                                    ale przede wszystkim dla innych..”.

                                                                       lekarze, którzy walczyli o życie bł Carla

                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone