Zubrzyce – 25.06.2023 r.

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca

    Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu

    za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

    W najbliższą środę [adoracja doroczna] oraz w piątek Pan Jezus obecny w Najświętszym

    Sakramencie zaprasza nas pół godziny przed Mszą Świętą na modlitewne spotkanie.

2. W czwartek przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

    Ich wstawiennictwu będziemy polecali wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy

    Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego Papieża

    Franciszka – Piotra naszych czasów. Złożone tego dnia ofiary przeznaczone zostaną

    na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

3. Zakończył się roku katechetyczny i szkolny. Pragniemy razem z młodzieżą, dziećmi,

    rodzicami, nauczycielami i wychowawcami dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty

    z Bogiem czas tego roku. Zarazem pragniemy prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.

    Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu.

    W wakacyjne dni pragniemy pamiętać, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji,

    a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też,

    że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się

    zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za odpustowe przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Tyburczy [za 2 tyg].

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Broszko i Szymański.

cywilizacja bez religii lub z religią ale bez kultury nieuchronnie traci

    swoją wewnętrzną spójność, zalana falą egoizmu, bardzo bliskiego

                                             cynizmowi i rozpaczy”.

                                                                          lekarze, którzy walczyli o życie bł Carla

                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone