Zopowy – 25.06.2023 r.

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca

    Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu

    za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

    W najbliższy wtorek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas

    pół godziny przed Mszą Świętą na modlitewne spotkanie.

2. W pierwszą sobotę lipca szczególnie czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej

    i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Zapraszamy na Eucharystię.

3. Zakończył się roku katechetyczny i szkolny. Pragniemy razem z młodzieżą, dziećmi,

    rodzicami, nauczycielami i wychowawcami dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem

    czas tego roku. Zarazem pragniemy prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.

    Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu.

    W wakacyjne dni pragniemy pamiętać, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji,

    a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też,

    że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się

    zagubić, a szatan nie odpoczywa, w wakacje żniwuje.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii

                              za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Balon i Minartowicz.

                                                               pamiętamy o podlewaniu kwiatów.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

cywilizacja bez religii lub z religią ale bez kultury nieuchronnie traci

     swoją wewnętrzną spójność, zalana falą egoizmu, bardzo bliskiego

                                           cynizmowi i rozpaczy”.

                                                               lekarze, którzy walczyli o życie bł Carla

                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone