Zubrzyce – 02.07.2023 r.

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci

    i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim

    kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy

    dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy

    z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest

    źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci,

    którym się wydaje, że są niegodni. Bóg w każdym może dokonać nowego stworzenia.

    Zatem dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wiara,

    nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!

2. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza

    o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych

    dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują,

    aby inni mogli wypoczywać.

3. W pierwszy piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę

    wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co pragniemy uczynić podczas

    adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie od godz.18.00.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

   Rano odwiedziny chorych.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na Seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za skoszenie trawy.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Tyburczy.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Kierdal M. i M.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

          „Pamiętam chłopca o niezwykłej uprzejmości, szlachetności

            i spokoju ducha.  Carlo był chłopcem, który wyróżniał się

      nie tylko wielką inteligencją, ale także naturalną wrażliwością,

                            której nie narzucał swoim towarzyszom. 

             Carlo kochał życie, był dla naszego gimnazjum darem”.

                                                                Ksiądz Roberto Gazzaniga, przewodnik duchowy

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone