Zubrzyce – 09.07.2023 r.

1. Dziś kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy

    o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek

    nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.

    Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane

    powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

    Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

2. W piątek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas na godz.18.00

    na modlitewne spotkanie. Korzystajmy z tego spotkania, które bardzo ubogaca i umacnia

    w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu po drogach Bożych.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej

    na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Główka.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Kierdal M. i M.

„… co jest niezwykłe nikt ani nic nie było w stanie skalać zasad Carla.

        Nikt nie lubi być w cieniu innych, zwłaszcza w wieku 15 lat,

           ale uprzejmość Carla była doceniana przez wszystkich.

      Był zawsze blisko tych, którzy borykali się z trudnościami,

         z dużą dojrzałością podawał rękę swoim towarzyszom

                                    i to nikomu nie umknęło”.

                                                     Ksiądz Roberto Gazzaniga, przewodnik duchowy

                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone