Zopowy – 09.07.2023 r.

1. Dziś kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu

    Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń.

    W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy,

    aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną

    czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju,

    o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

2. W czwartek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas na g.17.00

    na modlitewne spotkanie. Korzystajmy z tego spotkania, które bardzo ubogaca i umacnia

    w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu po drogach Bożych.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej

    na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła

     – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Górskich.

                                            pamiętamy o podlewaniu kwiatów.

„… co jest niezwykłe nikt ani nic nie było w stanie skalać zasad Carla.

        Nikt nie lubi być w cieniu innych, zwłaszcza w wieku 15 lat,

          ale uprzejmość Carla była doceniana przez wszystkich.

      Był zawsze blisko tych, którzy borykali się z trudnościami,

         z dużą dojrzałością podawał rękę swoim towarzyszom

                                       i to nikomu nie umknęło”.

                                            Ksiądz Roberto Gazzaniga, przewodnik duchowy

                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone