Zubrzyce – 16.07.2023 r.

1. Kolejna lipcowa niedziela. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam

    czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja

    pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie

    służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego

    spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem

    świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata;

    to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. W piątek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas na godz.18.00

     na modlitewne spotkanie. Korzystajmy z tego spotkania, które ubogaca i umacnia

     w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu po drogach Bożych.

3. W przyszłą niedzielę w związku ze zbliżającym się dniem Świętego Krzysztofa,

     męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, pobłogosławimy

     pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta

     modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie

     rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych

     pojazdów będzie po obu Mszach Świętych. Zapraszamy. Samochody proszę, aby były

     na dole od strony plebanii.

     Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed kościołem

    będzie można złożyć ofiarę jako pomoc misjonarzom: „Jeden grosz za bezpiecznie

     przejechany kilometr”.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii.              

    – do przygotowania zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Główka.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Kierdal M. i M.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest

    na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

          „Każda chwila może być wyjątkowa, musimy tylko właściwie

               ją przeżywać. Nawet zwykły uśmiech, z pozoru niewiele

           znaczący może głęboko poruszyć osobę, którą nim witamy”.

                                                                                                          bł. Carlo

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone