Zopowy – 23.07.2023 r.

1. W dzisiejszą niedzielę, obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

    Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnął

    podkreślić obecność dziadków i osób starszych i ich rolę w rodzinach oraz lokalnych

    społecznościach. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie

   stania na straży korzeni” – podkreśla Papież. W naszej wspólnocie mamy wiele osób

    w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę dzisiejszą niedzielę bądźmy blisko nich

    i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.

2. Dzisiaj też z racji przypadającego we wtorek wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona

    kierowców i podróżujących, po Mszy Świętej pobłogosławimy pojazdy mechaniczne

    i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.

3. We czwartek, wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi

    Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się

    w modlitwie do tych Świętych Małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem

    polskiej rodziny.

    W czwartek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas

    na godz.17.00 na modlitewne spotkanie. Korzystajmy z tego spotkania, które bardzo

    ubogaca i umacnia w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu po drogach Bożych.

4. W piątek o godz.13.00 w Zubrzycach będzie odbiór elektroodpadów jako pomoc

    misjonarzom, które tradycyjnie można składać na parkingu przy kościele w Zubrzycach,

    jak poprzednie lata.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary złożone przed kościołem jako pomoc misjonarzom

                              „Jeden grosz za bezpiecznie przejechany kilometr”,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Hamzik i Kawałkowski.

                                                             pamiętamy o podlewaniu kwiatów.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                  „Carlo potrafił zachować dystans, który nie oznaczał

         braku zainteresowania, ale powierzenie innych pieczy Boga.

Każdy człowiek był dla niego świętością, każdy był dzieckiem Bożym”.

                                                                               mama o swoim synu bł. Carlo

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone