Zubrzyce – 23.07.2023 r.

1. W dzisiejszą niedzielę, obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

    Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnął

    podkreślić obecność dziadków i osób starszych i ich rolę w rodzinach oraz lokalnych

    społecznościach. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie

    stania na straży korzeni” – podkreśla Papież. W naszej wspólnocie mamy wiele osób

   w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę dzisiejszą niedzielę bądźmy blisko nich

   i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.

2. Dzisiaj też z racji przypadającego we wtorek wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona

    kierowców i podróżujących, po Mszy Świętej pobłogosławimy pojazdy mechaniczne

    i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Prosimy kierowców, aby

    zatrzymali się przy zaparkowanych poniżej kościoła pojazdach na ten obrzęd

    błogosławieństwa.

3. W piątek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas na godz.18.00

    na modlitewne spotkanie. Korzystajmy z tego spotkania, które bardzo ubogaca

    i umacnia w tym naszym codziennym pielgrzymowaniu po drogach Bożych.

    W piątek o godz.13.00 będzie odbiór elektroodpadów jako pomoc misjonarzom, które

    tradycyjnie można składać na parkingu jak poprzednie lata.

4. W środę, czcimy Św. Annę, mamę Najświętszej Maryi Panny – główną patronkę naszej

    diecezji. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się

    w modlitwie do Świętej Anny i jej męża św. Joachima, prosząc o pomoc w budowaniu

    silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków,

    tych żyjących oraz powołanych już do wieczności.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary złożone przed kościołem jako pomoc misjonarzom

                              „Jeden grosz za bezpiecznie przejechany kilometr”,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Gawłowski M i P.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Lenartowicz i Krynicki.

    – do przygotowania dożynek zapraszamy: rodz. z ul. Długiej[od rodz. Bednarczuk –

       Gużda], ul. Spadzistej, Ciermięcickiej, Przytulnej i Kwiatowej.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                  „Carlo potrafił zachować dystans, który nie oznaczał

         braku zainteresowania, ale powierzenie innych pieczy Boga.

 Każdy człowiek był dla niego świętością, każdy był dzieckiem Bożym”.

                                                                                                 mama o swoim synu bł. Carlo

                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone