Zopowy – 20.08.2023 r.

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej.

     Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów

     i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu,

     powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku

    w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Pamiętajmy,

    że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości Boga

     i bliźniego. Trwa sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu!

     Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji

    od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu

    przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą

    modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę

    i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa! Maryi – Królowej złóżmy wotum

    czasowej lub całkowitej abstynencji.

3. W sobotę ponownie nasze myśli i serca skierujemy ku Jasnej Górze, aby uczcić

     Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo

    polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty

     Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga

     z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych

     pokoleń”. To nasze zawierzenie Pani Jasnogórskiej ponowimy również w naszym

    kościele.

4. W przyszłą niedzielę pragniemy dziękować za tegoroczne zbiory – Dożynki.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Sowa, Pabian, Jurków Alicja,

        Sobolewski, Pawlak.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

      „Mój syn spędzał dużo czasu, adorując Jezusa w tabernakulum.

Modlił się w ciszy, mówił, że przebywanie w tak wyjątkowym miejscu

                                         sprawia mu przyjemność“.

             mama o swoim synu bł. Carlo

                                                              Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone