Zopowy – 03.09.2023 r.

1. Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia

    i prosić pragniemy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu

     bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

2. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież,

    rodziców, nauczycieli i wychowawców pragniemy obejmować modlitwą i prosić

     o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów,

    na czas pogłębiania i umacniania wiary.

3. W pierwszy czwartek września Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie

     zaprasza nas na godz.16.30 na adorację w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie

     i zakonne. Będzie okazja do spowiedzi św.

4. W sobotę będzie można pobłogosławić i poświęcić ziarno na nowy zasiew.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

     i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Trzebuniak i Klimek.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest

   na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

            „Eucharystia jest źródłem. Dlatego im częściej będziemy

        przystępować do Komunii, tym obfitsze łaski na nas spłyną.

        Bez Eucharystii wszelkie modlitwy, nowenny, pielgrzymki

                                    są jedynie <biciem piany>”.

                                                                                                   bł. Carlo

                                                         Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone