Zubrzyce – 10.09.2023 r.

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

     Pragniemy dołączyć do tej modlitwy, aby młode pokolenie Polaków mogło jak

    najowocniej wykorzystać ten dar czas roku szkolnego.

2. W czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym

    chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim

    było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej

    nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni

    i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus

    ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza ojczyzna i jej dzieje znaczone

    są krzyżami. Zachowujmy je w szacunku i dbałości.

    Zapraszamy na Mszę świętą do Zopowych na godz.17.00.

3. W piątek przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy

     uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była

     zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Stąd wzywamy

     Ją jako Współodkupicielkę. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej

     łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens

     i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła.

    Od godz.17.30 Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza na modlitewne

    spotkanie.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii.

    Na Cvilinie w Krnowie odpust ku czci Matki Bożej Siedmiobolesnej.

    Msza święta w języku polskim o godz.15.00.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              a przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Ostarek i Lehun.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Lenartowicz i Humeniuk.

       „Carlo miał bardzo dobry charakter i dobrze wiedział, czego chce.

             Po prostu uczynił przyjaźń z Jezusem osią swojego życia

                               i kierował się nią w postępowaniu. ”.

                                                                                     mama o swoim synu bł. Carlo

                                                              Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone