Zopowy – 17.09.2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów

    podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz

    informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być

    wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw

    mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

    Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze

    młode pokolenie.

2. W poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej

    młodzieży. Święto to ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku

    wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom

    środowiska, w którym się obracał.

    Na Mszę Świętą i spotkanie zapraszamy do Zubrzyc młodych z kl.VI, VII i VIII, którzy

    pragną, z własnej woli, przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania –

    dojrzałości chrześcijańskiej. Zapraszamy także ich rodziców.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci naszego

     patrona Świętego Michała Archanioła. Msza Święta o godz. 9.00.

     Do podjęcia baldachimu zapraszamy Różę Mężczyzn.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Czerezdrecki, Jurków M, Głowacz

                                                                        i Pabian.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

Syn nauczył mnie nie przywiązywać wagi do błahostek i otwierać się

    na drugiego człowieka. Carlo uważał, że spotkania nie są dziełem

        przypadku, lecz darem Niebios. Nie było takiego wydarzenia,

    słowa czy nawet pozdrowienia, którego mój syn nie traktowałby

                        jako sposobności do duchowego rozwoju ”.

                                                                                 mama o swoim synu bł. Carlo

                                                            Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone