Zubrzyce – 17.09.2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów

    podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz

    informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być

    wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw

    mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.

    Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze

    młode pokolenie.

2. W poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej

    młodzieży. Święto to ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku

    wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom

    środowiska, w którym się obracał.

    Na Mszę Świętą i spotkanie zapraszamy młodych z kl.VI, VII i VIII, którzy pragną,

    z własnej woli, przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – dojrzałości

    chrześcijańskiej. Zapraszamy także ich rodziców.

3. W piątek od godz.17.30 Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza

    na modlitewne spotkanie.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustowa ku czci Św. Michała

    Archanioła w Zopowych. Msza święta o godz. 9.00.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Ostarek i Lehun.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Lenartowicz i Humeniuk.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

Syn nauczył mnie nie przywiązywać wagi do błahostek i otwierać się

     na drugiego człowieka. Carlo uważał, że spotkania nie są dziełem

         przypadku, lecz darem Niebios. Nie było takiego wydarzenia,

     słowa czy nawet pozdrowienia, którego mój syn nie traktowałby

                         jako sposobności do duchowego rozwoju ”.

                                                                                   mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone