Zopowy – 24.09.2023

1. Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki

    Bożej i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci,

    nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi

    to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Niech nasze rodziny, jako

     domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy

     i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.

2. W poniedziałek zapraszamy do Zubrzyc na Mszę Świętą i spotkanie dzieci z kl.III, które pragną

    przygotować się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej i ich rodziców.

3. W przyszłą niedzielę wchodzimy w październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

    Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego

    udziału we Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele

    będziemy celebrowali we wtorki, czwartki i soboty. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć 

   do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach

    pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi [6 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Kidziaków.

             Carlo zawsze powtarzał, że nasze życie jest darem.

           Dopóki jesteśmy na ziemi, dopóty możemy ćwiczyć się

 w miłosierdziu względem Boga i bliźniego, które tym skuteczniej

      zapewni nam wieczną szczęśliwość, im będzie doskonalsze”.

                                                                                        mama o swoim synu bł. Carlo

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone