Zubrzyce – 01.10.2023 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych

    pragniemy rozpocząć nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej

    Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego

    świata.

    Zachęcamy do udziału w Mszy Świętej i w codziennie październikowym nabożeństwie,

    które będą w poniedziałki, środy i piątki. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła,

    prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim

    o różańcu napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski,

    otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.

    Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób

    ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw,

    jakimi może nas Kościół obdarzyć.

    Dzisiaj Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00.Będzie zmiana tajemnic Żywego

    Różańca.

2. W poniedziałek wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. To liturgiczne wspomnienie ma

    nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest

    bronić nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak by było to możliwe,

    musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia

    polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

3. W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy miłosiernej miłości płynącej

    z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi.

    Od godz.17.30 Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza na modlitewne

    spotkanie. Okazja do spowiedzi św. Różaniec odmówimy w czasie adoracji i prosimy

    o poprowadzenie Różę p. Eugenii Zapotocznej.

    Rano odwiedziny chorych.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi [6 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Gawłowski i Tracz.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Bedryj i Jaroszyński.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest 

    na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

 „Ilekroć zwracamy się do Matki Bożej, nawiązujemy bezpośredni

  i natychmiastowy kontakt z niebem. Niemal do niego wchodzimy.

       Jej orędownictwo jest pewne, Jej interwencja niewątpliwa,

      a Jej modlitwa – niezawodna. W Maryi rodzaj ludzki został

                      wyniesiony do nadzwyczajnej godności”.

                                                                                           bł. Carlo

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone