Zopowy – 01.10.2023 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych

    pragniemy rozpocząć nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej

    Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego

    świata.

    Zachęcamy do udziału w Mszy Świętej i w codziennie październikowym nabożeństwie,

    które będą we wtorki, czwartki i soboty. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła,

    prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim

    o różańcu napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski,

    otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.

   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób

    ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw,

    jakimi może nas Kościół obdarzyć.

2. W pierwszy czwartek pragniemy pamiętać, że z daru miłosierdzia Bożego możemy

    korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów, dlatego pragniemy prosić o liczne i święte

    powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy

    w Winnicy Pańskiej. Uczynić to pragniemy w czasie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

    Sakramencie od godz.17.00. Różaniec odmówimy w czasie adoracji i prosimy

    o poprowadzenie Różę pani Ptak. Będzie okazja do spowiedzi świętej.

3. W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą

    wspólnotę parafialną. Oddajemy cześć Maryi Królowej Różańca Świętego.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi – 6 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Nawara, Dudzik, Zdobylak

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest 

    na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

       „Ilekroć zwracamy się do Matki Bożej, nawiązujemy bezpośredni

      i natychmiastowy kontakt z niebem. Niemal do niego wchodzimy.

          Jej orędownictwo jest pewne, Jej interwencja niewątpliwa,

         a Jej modlitwa – niezawodna. W Maryi rodzaj ludzki został

                         wyniesiony do nadzwyczajnej godności”.

                                                                                                    bł. Carlo

                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone