Zubrzyce – 29.10.2023 r.

1. Dzisiaj w rocznicę poświęcenia naszego kościoła, dziękujemy za nasz parafialny

    wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy

    Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem

    i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy

    jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy

    zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle mocą wiary każdego z nas. Jesteśmy to

    winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać

    swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga

    Dzisiaj o godz.15.00 Matka Boża zaprasza na wspólną modlitwę różańcową.

2. W środę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy

    Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie

    wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności,

    na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

    O godz.14.45 rozpoczniemy w kościele modlitwy za zmarłych.

3. We czwartek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwany Dniem Zadusznym.

    Pragniemy ofiarować naszym zmarłym dar najcenniejszy: Mszy św. i Komunii św.

    Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu

    możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza

    i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków,

    to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,

    przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża.

4. W Pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za

    lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.

    – godz.17.00: Adoracja Najświętszego Sakramentu.

    Rano odwiedziny chorych. Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. W przyszłą nasze ofiary będą przeznaczone na Seminarium i instytucje diecezjalne.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi [6 zł], Wszystko o Świętym Józefie [3 zł],

                   Najpiękniejsze kolędy z Haliną Mlonkovą [10 zł].

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za porządkowanie cmentarza.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Zapotoczna i Zając.

8. Przygotowując nasz cmentarz na szczególne spotkanie modlitewne z naszymi zmarłymi

    czyńmy to z szacunkiem, odpowiedzialnością I życzliwością. Pamiętajmy, że nasi

    zmarli przede wszystkim oczekują na dar Mszy Św., Komunii świętej, modlitwy, odpustu

    zupełnego. Kartki na wypominki prosimy składać w zakrystii.

    Wypominki będą odczytane w kościele na nabożeństwie 12 listopada o godz.14.30.

9. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

      „Carlo od początku czuł się silnie związany z tymi, którzy odeszli.

      Zawsze powtarzał, że więź z nimi nie zostaje zerwana, po prostu

przeżywa się inaczej. To, co nas łączy, a co można by nazwać spoiwem

miłości, trwa wiecznie. Dlatego warto prowadzić ze zmarłymi dialog

                              i pielęgnować nierozerwalną więź”.

                                                                                             mama o swoim synu bł. Carlo

                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone