Zopowy – 19.11.2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień

    Ubogich. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy.

    Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność

    organizacji społecznych i kościelnych, jak Caritas, aby pomagać innym.

2. W sobotę zapraszamy na Mszę świętą i spotkanie dzieci przygotowujące się

    do Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej z rodzicami.

3. Powoli zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela,

    to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed

    kolejnym Adwentem. Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata na przyszły rok – 35 zł].

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, a przed kościołem na remont katedry w Opolu,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła i wieńca adwentowego zapraszamy: rodziny Piczak 

                                                                                                     i Smoleń [za 2 tyg.].

6. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

            „Mój syn zdobył się na tak zwany akt heroiczny i ofiarował wszystkie

            dobre uczynki i modlitwy za dusze czyśćcowe, a także w intencjach

         Maryi, która będąc naszą Matką, oręduje – jak mawiał – za każdym,

       kto się do Niej ucieka, w szczególności za najbardziej potrzebujących”.

                                                                                      mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone