Zubrzyce – 21.04.2024 r.

1. W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się

    do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy

    Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania

    i  rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się,

    by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych

    oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.

2. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika

    i patrona Polski. Znajdźmy w codziennym zabieganiu czas na spotkanie z Chrystusem

    we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej ojczyzny.

3. W czwartek przypada święto Świętego Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem

    modlitwy o urodzaje. Pragniemy prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie

    wysiłki, aby one przyniosły obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

    Tę modlitwę podejmiemy w piątek o godz.17.30 przy krzyżu misyjnym.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby parafii i kościoła.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Szpunar i Świtaj [za 2 tyg.].

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: Ruszczak i Niemczycki.

           „Carlo raz w tygodniu przystępował do sakramentu pojednania,

      żeby podziękować Panu za otrzymane dary i wyzbywać się drobnych

           przywar, które były dla niego balastem w drodze do świętości.

Mówiąc o skazach, jakie grzech pozostawia na duszy, często posługiwał się

            takim porównaniem: „Jak sznurek, którym trzymamy w ręce,

              nie pozwala balonikom wzbić się pod niebo, tak małe wady

                                        przygważdżają nas do ziemi.”.

                                                         ksiądz emeryt, który był spowiednikiem bł. Carla i mama

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone