Zopowy – 19.05.2024 r.

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił

   na  Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła

    i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą.

    Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach

    chrztu i bierzmowania.

    Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz.16.00. Matka Boża zaprasza.

2. We wtorek od godz.17.30: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym

    Sakramencie w ramach dorocznej adoracji w naszej diecezji.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.

    Przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze

    kochane mamy szczególnie w czasie nabożeństwa majowego w Zubrzycach.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Powoli zbliża się uroczystość Bożego Ciała, pragniemy się dobrze przygotować,

    do owocnego jej przeżycia.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można zamówić „Drogę do nieba” z malym

                  lub dużym drukiem.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                               i parafii, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Atłachowicz i Andrusiak [za 2 tyg.].

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu:

    w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

Carlo prosił Boga, żeby dopomógł mu utrzymać nabytą przy chrzcie

          czystość, której każdy z nas powinien zazdrośnie strzec. ”.

                                                                                           mama o swoim synu bł. Carlo

                                                             Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone