Zubrzyce – 19.05.2024 r.

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił

    na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła

    i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą.

    Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach

    chrztu i bierzmowania.

    Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz.16.00 w Zopowych. Matka Boża zaprasza.

2. W poniedziałek zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich

    wierzących – Matki Kościoła. Zapraszamy na Mszę Świętą i majowe nabożeństwo,

    które pragniemy ofiarować w intencji rolników i kapłanów, którzy 51 lat temu przyjęli

    święcenia kapłańskie.

    Ks. Biskup zaprasza na dzień modlitw rolników o Boże błogosławieństwo w pracy.

    Gościęcin – godz.10.00; Pietrowice Wielkie – godz.15.00.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.

    Przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze

    kochane mamy szczególnie w czasie nabożeństwa majowego.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii.

4. Powoli zbliża się uroczystość Bożego Ciała, pragniemy się dobrze przygotować,

    do owocnego jej przeżycia.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można zamówić „Drogę do nieba” z małym

                  lub dużym drukiem.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Niemczycki i Ruszczak [za 2 tyg.].

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: Świtaj i Szpunar.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

Carlo prosił Boga, żeby dopomógł mu utrzymać nabytą przy chrzcie

           czystość, której każdy z nas powinien zazdrośnie strzec. ”.

                                                                                                                                mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone