Zubrzyce: 28.05.2023 r.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi

     Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to,

     co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się

     Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku,

     możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas

     nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest

     wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

2. W poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To święto

     podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w Kościele. Zapraszamy na Mszę

     Świętą.

    Rolnicy są zaproszeni do Pietrowic Wielkich [św. Krzyż] na godz.15.00 na wspólną

     modlitwę o błogosławieństwo Boże w pracy i dobre urodzaje.

3. To już ostatnie dni maryjnego miesiąca maja, niech będą okazją do podziękowania

     Matce Bożej za Jej macierzyńską opiekę nad nami i dzisiaj zaprasza nas Maryja na

     modlitewne spotkanie o godz.15.30.

4. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste

    i całego świata.

    – godz.17.45: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i okazja

                         do spowiedzi świętej.

    Rano odwiedziny chorych. Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy, którą rozpoczniemy

    Odnowienie Misji Świętych. Pragniemy poprzez modlitwę przygotować się do owocnego

     przeżycia tego darowanego nam przez Boga czasu. Przewodniczył będzie gwardian

     z klasztoru Ojców Franciszkanów w Głubczycach Ojciec Eliasz.

6. Z prasy: Gość Niedzielny. Można odbierać książkę: Do moich Rodaków. Święty Jan

                  Paweł II – 41 zł, można zamówić książkę: Tajemnica mojego syna – 41.90 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła i wszelkie przygotowania poczynione

                              w związku z wczorajszą uroczystością, za skoszenie trawy przy

                              kościele i na plebanii, za wszelkie prace.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Ziółkowska [za 2 tyg],

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Nawaryński i Konrad M.

                                   Biła od niego głęboka wiara w Boga,

                     którą przekazywał i chciał nadal przekazywać bliźnim,

nawet w obliczu swojej niewinnej i zdumiewającej bitwy, którą przegrywał.”.

                                                                                                  Lekarze bł. Carla Acutisa

                                                              Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone