Zopowy – 28.05.2023 r.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi

     Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to,

     co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się

     Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku,

     możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas

     nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest

     wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

2. To już ostatnie dni maryjnego miesiąca maja, niech będą okazją do podziękowania

     Matce Bożej za Jej macierzyńską opiekę nad nami

3. W pierwszy czwartek, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego

     i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty

    parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim

    posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej

    diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

     – godz.16.30: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i okazja

                           do miesięcznej spowiedzi świętej

4. W pierwszą sobotę pragniemy wynagradzać poprzez Niepokalane Serce Maryi za

     grzechy swoje i świata.

5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy, którą rozpoczniemy

    Odnowienie Misji Świętych. Pragniemy poprzez modlitwę przygotować się do owocnego

     przeżycia tego darowanego nam przez Boga czasu. Przewodniczył będzie gwardian

     z klasztoru Ojców Franciszkanów w Głubczycach Ojciec Eliasz.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

6. Z prasy: Gość Niedzielny. Można zamówić książkę: Tajemnica mojego syna – 41.90 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Szemel i Olech.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                                    „Biła od niego głęboka wiara w Boga,

                     którą przekazywał i chciał nadal przekazywać bliźnim, 

nawet w obliczu swojej niewinnej i zdumiewającej bitwy, którą przegrywał.”.

                                                                                                       Lekarze bł. Carla Acutisa

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone