Zubrzyce: 04.06.2023 r.

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada

     modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę

     że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę

     Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet

     chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą

     i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę

     Trójcy Świętej!

2. Podejmujemy z woli Bożej tydzień szczególny – Odnowienie Misji Świętych. Pragniemy

     otworzyć się na działanie łaski Bożej, abyśmy zostali umocnieni we wierze, nadziei

     i miłości, abyśmy się stali jeszcze bardziej autentycznymi świadkami Chrystusa.

     Poprzez dni tego tygodnia poprowadzi nas gwardian Ojców Franciszkanów

     w Głubczycach Ojciec Eliasz.

3. W najbliższy czwartek w ramach Odnowienia Misji Świętych będziemy celebrowali

    uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować

     Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla

     Kościoła powszechnego, naszej ojczyzny, naszego narodu i naszej parafii.

     Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest

     wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Pragniemy przygotować cztery

     ołtarze, jak zawsze, udekorować nasze domy, a przede wszystkim otworzyć Jezusowi

     nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Uroczystą liturgię tego

     dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz.10.45.

     Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów przy pomocy Julii Humeniuk i Kamili Ostarek.

     Panów z Duszpasterskiej Rady Parafialnej prosimy o poprowadzenie procesji z krzyżem

     oraz o podjęcie baldachimu.

4. Procesje eucharystyczne wokół kościoła będą w piątek i w niedzielę po Mszy świętej

     godz.11.15 w ramach oktawy Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu

     obojętnością. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej

     do Niego.

5. W przyszłą niedzielę zakończy się Odnowienie Misji Świętych. Nasze ofiary będą

     przeznaczone na potrzeby klasztoru Ojców Franciszkanów w Głubczycach.

6. Z prasy: Gość Niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne

                              za skoszenie trawy, za uporządkowanie cmentarza.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Ziółkowska,

    – do przygotowania uroczystości odpustowej na 25.06. zapraszamy: rodz. z ul. Sportowej,

       Słonecznej, Pogodnej, Mostowej i Ogrodowej.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Konrad L. i Głogiewicz.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

     naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                                 „Eucharystia jest moją autostradą do nieba.”.

                                                                                              bł. Carlo Acutis

                                                                Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone